Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profesor Monika Kozłowska uhonorowana Medalem im. Michała Oczapowskiego za wybitny wkład w rozwój fizjologii roślin. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Profesor Monika Kozłowska uhonorowana Medalem im. Michała Oczapowskiego za wybitny wkład w rozwój fizjologii roślin.

Wyróżnienie zostało przyznane uchwałą Prezydium Kapituły Medalu z dnia 3 września 2019 r., a jego wręczenie odbyło się 11 grudnia br. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie, w trakcie wspólnej dla całej Akademii uroczystości wręczania nagród i wyróżnień.

 

Medal im. Michała Oczapowskiego jest przyznawany dla uczczenia pamięci wielkiego  prekursora nauk rolniczych. Jest najwyższym wyróżnieniem Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, nadawany osobom i instytucjom za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych i stosowanych nauk biologicznych w Polsce.

 

W roku 2019 Medal Oczapowskiego otrzymały trzy osoby, poza Profesor Kozłowską – profesorowie: Bożena Patkowska-Sokoła z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Jerzy Lipiec z Instytutu Agrofizyki PAN.

 

Medal otrzymał także nasz Uniwersytet – jako instytucja, za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych i leśnych, który został wręczony JM Rektorowi prof. Janowi Pikulowi w trakcie inauguracji roku akademickiego 2019/2020.

 

Podstawą wyróżnienia Profesor Kozłowskiej były osiągnięcia w rozwoju fizjologii roślin na macierzystej Uczelni, udział w promowaniu młodej kadry naukowej, w postępowaniach awansowych oraz w rozwoju badań projektowych, a także dorobek naukowo-dydaktyczny i organizacyjny. Uwzględniono wkład ekspercki i aktywność w instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego; PKA, KBN, MNiSW i CK.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY