PROFESOR TOMASZ SZWACZKOWSKI – NOWYM PRZEWODNICZĄCYM KOMITETU NAUK ZOOTECHNICZNYCH I AKWAKULTURY POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Na pierwszym posiedzeniu Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023, dnia 21 maja 2020 r., na funkcję Przewodniczącego KNZiA został wybrany prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski. Wśród 35 członków Komitetu, z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP, są też profesorowie: Małgorzata Szumacher, Marek Świtoński i Piotr Ślósarz.

Kandydatura Pana Profesora Tomasza Szwaczkowskiego została zarekomendowana przez poznańskie środowisko naukowe. Profesor był jedynym kandydatem i uzyskał jednomyślne poparcie członków Komitetu. Serdecznie gratuluję wyboru na tę prestiżową i odpowiedzialną funkcję oraz życzę sukcesów.

 

Piotr Ślósarz
Dziekan WMWZ

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny