Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przyroda od A do Z – Uniwersytet Młodego Przyrodnika na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Przyroda od A do Z – Uniwersytet Młodego Przyrodnika na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w okresie od 01.09.2018 roku do 31.08.2020 roku realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Przyroda od A do Z. Pozaszkolne zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników” (konkurs nr POWR.03.01.00-00-U134/1).

 

W roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii gościła grupa 36 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu. Młodzi adepci nauk przyrodniczych kształcili się w ramach sześciu spotkań (wykłady i warsztaty laboratoryjne) zorganizowanych przez pracowników i doktorantów Wydziału.

 

Tematy zajęć, w których uczestniczyli Młodzi Przyrodnicy przedstawiały się następująco (kolejność wg dat zajęć odbywających się w poszczególnych jednostkach):

 • Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego (18.09.2019):
  • Mleko jest z trawy.
  • Trawa niejedno ma imię.
  • Nie tylko trawy czyli o ziółkach i roślinach jadowitych.
  • Od motyla do żubra - łąka domem dzikich zwierząt.
 • Katedra Agronomii (28.10.2019):
  • Agrotechnika roślin uprawnych jako element optymalizacji produkcji.
  • Roślina uprawna i jej zdrowie.
  • Nasiona i wykorzystanie powstałych z nich roślin.
  • Chwast – nierozłączny towarzysz roślin uprawnych.
 • Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej (18.11.2019):
  • Potężne mikroorganizmy.
  • Niewidzialny (?) świat mikroorganizmów.
  • Mroczne życie bakterii – czyli o bogactwie i złożoności życia mikrobiologicznego gleby.
  • Bakteria najlepszym przyjacielem rośliny.
 • Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów (11.12.2019):
  • Gleba i jej funkcje w ekosystemie.
  • Czarno na białym.
  • Ziarnko do ziarnka w glebie.
  • Nie tylko nasze kości potrzebują wapnia.
 • Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska (13.01.2020):
  • Obieg azotu w przyrodzie a nawożenie roślin uprawnych.
  • Co piją rośliny?
  • Najpierw masa potem rzeźba.
  • Zielono mi.
 • Katedra Genetyki i Hodowli Roślin (17.02.2020):
  • Modyfikacje genomu roślin. Czy potrzebujemy roślin GMO?
  • Im dalej w las tym więcej drzew, czyli o zmienności genetycznej roślin.
  • Od możliwości do rzeczywistości czyli poszerzanie zmienności genetycznej.
  • Co jeśli nie gleba? Czyli dlaczego rośliny mogą rosnąć w galaretce.

Zwieńczeniem serii wykładów i warsztatów laboratoryjnych, w trakcie których uczniowie zgłębiali swoją wiedzę na temat procesów zachodzących w przyrodzie i wykorzystaniu tych zjawisk w produkcji rolniczej było wręczenie Indeksów Młodego Przyrodnika. Uroczystość wręczenia Dyplomów  i Indeksów odbyła się 17.02.2020 roku w budynku BIOCENTRUM Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uroczystego wręczenia Dyplomów dokonał Prorektor Ds. Studiów, Pan prof. dr hab. Cezary Mądrzak wraz z Panią Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii prof. dr hab. Anną Kryszak, w obecności pracowników zaangażowanych w prowadzenie zajęć.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich Studentów Uniwersytetu Młodych Przyrodników!

 

dr  Łukasz Mendyk
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WYDZIAŁY