Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Statuetka honorowego Hipolita iraz Godność "Lidera pracy organicznej" dla prof dr. hab. Ryszarda Słomskiego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Statuetka honorowego Hipolita iraz Godność "Lidera pracy organicznej" dla prof dr. hab. Ryszarda Słomskiego

9 października 2019 roku Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król, wręczył prof. Ryszardowi Słomskiemu list informujący o przyznaniu Statuetki Honorowego Hipolita oraz nadaniu Godności „Lidera Pracy Organicznej”.

Decyzja Kapituły jest wyrazem najwyższego uznania za działalność naukową, dydaktyczną oraz charytatywną i społeczno-kulturalną w krzewieniu idei pracy organicznej.

 

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, aby dać wyraz swoim ideałom i jednocześnie wskazać społeczeństwu polskiemu Osobistości najbardziej zasłużone w realizacji tych ideałów, ustanowiło specjalne honorowe wyróżnienie, którym jest Statuetka Honorowego Hipolita, symbolizująca Patrona naszego środowiska. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest obywatelską organizacją środowiskową wielkopolskich naukowców, przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi kultury, sztuki i mediów, reprezentujących wspólne wartości patriotyczne, poszanowanie tradycji narodowej, wartości moralnych oraz wartości pracy organicznej.

 

Wręczenie statuetki nastąpi na uroczystości Jubileuszu 70-lecia i 48-lecia pracy zawodowej prof. Ryszarda Słomskiego w styczniu 2020 r.

WYDZIAŁY