Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility STUDENCI I DOKTORANTKA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU WYRÓŻNIENI ZA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORANCKIE | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

STUDENCI I DOKTORANTKA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU WYRÓŻNIENI ZA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORANCKIE

Już po raz 16. Miasto przyznało nagrody za najlepsze prace doktorskie i magisterskie obronione na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych. Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac magisterskich dwa honorowe wyróżnienia trafiły do studentów Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wśród wyróżnionych w kategorii prac doktorskich znalazła się doktorantka, która uzyskała stopień naukowy doktora na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UPP.

Do konkursu co roku zgłaszane są prace doktorskie i magisterskie z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania jako silnego ośrodka naukowego. Prace ocenia Kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki urzędu, Rady Miasta Poznania oraz poznańskich uczelni.

Wyróżnienie w kategorii prac doktorskich trafiło do:

  • Dr Dominiki Dymek za pracę "Użytkowanie i kierunki rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w miastach na przykładzie Poznania", promotor: dr. hab. Leszek Bednorz, dr inż. arch. Agnieszka Wilkaniec.

Dwa wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie trafiły do studentów Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

  • Patryka Antoszewskiego za pracę "Projekt zagospodarowania terenu dawnych rodzinnych ogrodów działkowych w Poznaniu", promotor: dr inż. Dariusz Świerk;
  • Klaudii Kałkowskiej za pracę "Koncepcja zagospodarowania zielenią terenu Kolegium im. Cieszkowskich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu", promotor: dr hab. Piotr Urbański.

Na XVI edycję Konkursu, realizowanego przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP, wpłynęło 118 prac, w tym 52 rozprawy doktorskie i 66 prac magisterskich. Łącznie w dotychczasowych edycjach Konkursu nagrodzono i wyróżniono 222 prace.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY