Studencie, wciśnij START

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Obecnie, tylko mała garstka studentów realizuje swoje pomysły i angażuje się w działalność poza zajęciami na uczelni.

,Studencie, wciśnij START!” to bezpośredni zwrot do młodych ludzi, aby zaczęli oni szukać swoich pasji i rozwijać je.

Film promujący akcję pokazuje konkretne przykłady pasjonatów z różnych dziedzin nauki.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu     

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny