Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendia Ministra dla wybitnych młodych naukowców | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendia Ministra dla wybitnych młodych naukowców

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Dział Rozwoju Uczelni informuje, że w okresie 1 grudnia – 31 grudnia 2019 r. można składać wnioski o stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się wybitnymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).

 

O stypendium mogą ubiegać się doktoranci oraz nauczyciele akademiccy, którzy nie posiadają stopnia doktora lub posiadają stopień doktora, ale od uzyskania stopnia nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnieni w UPP.

 

Podpis elektroniczny składa Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. Roman Gornowicz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem i oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych (aktywne formularze umieszczone są na końcu komunikatu) znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2019-r

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz.U. z 2019 r. poz. 658 i poz. 2297.)

 

 

Do 19 grudnia 2019 r. w Dziale Rozwoju Uczelni, pok. 306, budynek Collegium Maximum należy złożyć wydrukowane i podpisane oświadczenie młodego naukowca stanowiące załącznik do w/w wniosku oraz przesłać całość dokumentacji w wersji elektronicznej na skrzynkę mailową dzial.rozwoju@up.poznan.pl wraz z podpisanymi załącznikami.  

Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

 

WYDZIAŁY