Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DLA STUDENTÓW ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 ZOSTAŁY PRZYZNANE | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DLA STUDENTÓW ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 ZOSTAŁY PRZYZNANE

Prawie 500 osób otrzyma wyróżnienia finansowe za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Kandydatury studentów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Stypendia otrzyma trzech studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Przedstawionych zostało  1 106 wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020. Wnioski oceniane były przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Członkowie zespołu zostali wyłonieni spośród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców.

Wśród nagrodzonych studentów znalazło się trzech z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

  • Radosław Lewoń (leśnictwo)
  • Kacper Libera (weterynaria)
  • Tomasz Przemysław Uzar (weterynaria)

Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listę rankingową wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na tej podstawie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin 19 grudnia 2019 r. podjął decyzję o przyznaniu studentom 488 stypendiów.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY