Stypendia Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje o możliwości składania do dnia 20 października 2020 r. wniosków o przyznanie stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii uczeń oraz w kategorii student.

Zasady udzielania ww. stypendium uczniom szkół ponadpodstawowych, słuchaczom kolegium pracowników służb społecznych oraz studentom szkół wyższych zamieszkującym na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - www.umww.pl (zakładka: Urząd/ Departamenty /Departament Edukacji i Nauki/ Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego).

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny