Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility TRZECH NAUKOWCÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU WYRÓŻNIONYCH W KONKURSACH NCN | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

TRZECH NAUKOWCÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU WYRÓŻNIONYCH W KONKURSACH NCN

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 17 na projekty badawcze, skierowanego do wszystkich badaczy oraz PRELUDIUM 17 na projekty realizowane przez badaczy, którzy jeszcze nie posiadają stopnia naukowego doktora. Na listach rankingowych znalazły się trzy projekty naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

W rozstrzygniętych konkursach złożono łącznie 3145 wniosków, które opiewały na kwotę niemal 2,14 mld zł. Eksperci NCN zakwalifikowali do finansowania dokładnie 520 projektów o wartości 390 268 309 zł. Finansowanie dostało średnio 16,5% złożonych wniosków.

W ramach konkursu OPUS 17 nagrodzone zostały dwa projekty z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

  • prof. dr hab. Hieronim Jakubowski z Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, Katedra Biochemii i Biotechnologii          
  • dr hab. Joanna Nowacka-Woszuk z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt.

Konkurs OPUS tradycyjnie cieszył się rekordowym zainteresowaniem – do NCN wpłynęło 2051 wniosków na łączną kwotę niemal 1,98 mld zł. Po przeprowadzeniu procesu oceny eksperci zakwalifikowali do finansowania 308 wniosków o wartości 358 270 509 zł. Liczbowy wskaźnik sukcesu w konkursie OPUS 17 wyniósł nieco ponad 15%.

W konkursie PRELUDIUM 17 o środki na badania mogły ubiegać się osoby, które nie posiadały jeszcze stopnia naukowego doktora.  Laureatką została mgr Katarzyna Skrypnik  z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki.      

 

W siedemnastej edycji konkursu PRELUDIUM naukowcy złożyli 1094 wnioski na kwotę niemal 158,5 mln zł. Ostatecznie do finansowania zostało zakwalifikowanych 212 projektów o łącznym budżecie 31 997 800 zł. Liczbowy wskaźnik sukcesu wyniósł 19,38%.

 

Najwięcej projektów w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 zrealizują przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych – spośród 1165 złożonych wniosków do finansowania zakwalifikowano 193 projekty o budżecie ponad 142,3 mln zł. Przedstawiciele nauk o życiu otrzymali nieco mniej, bo 170 grantów (spośród 1026 złożonych), ale wartość tych grantów wyniosła aż 186,6 mln zł. Przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce otrzymali 157 grantów (przy 954 złożonych) o łącznej wartości 61,3 mln zł.

 

Oceny wniosków w konkursach NCN dokonują eksperci wybierani spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Proces oceny jest podzielony na dwa etapy: ocenę kwalifikacyjną oraz ocenę specjalistyczną. Każdy etap to co najmniej dwie oceny indywidualne dla każdego wniosku oraz posiedzenie zespołu ekspertów, podczas którego dyskutowane są te oceny i ustalane listy rankingowe.

W konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 wnioski były najczęściej składane przez uczelnie (274), osoby fizyczne (111) oraz instytuty naukowe PAN (80). Zwycięskie granty będą realizowane w 109 jednostkach.

Zwycięskie projekty w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 – listy rankingowe https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2019-11-18-opus17-preludium17

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

ZałącznikRozmiar
Image icon opus_17_wyniki.png66.87 KB
Image icon preludium_17_wyniki.png62.72 KB

WYDZIAŁY