Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uroczyste otwarcie nowego budynku Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uroczyste otwarcie nowego budynku Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dnia 21 stycznia 2020 roku miała miejsce uroczystość otwarcia nowego skrzydła budynku na terenie kampusu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Jest to kontynuacja zabudowań ulicy Botanicznej. Nowopowstały budynek zajmuje łączną powierzchnię całkowitą prawie 2500 m2. Bryła budynku zaprojektowana została w kształcie regularnego prostokąta z powtarzalnym układem kondygnacji, z wysuniętą częścią parterową. Posiada 4 kondygnacje nadziemne.

 

Projekt przygotowała Pracownia Projektowa PB Architekci, a całość inwestycji została zrealizowana przez firmę Skanska. Prace budowlane rozpoczęły się w grudniu 2016 r., a obiekt oddano do użytku w 2019 roku. Obiekt wyposażono w meble biurowe i laboratoryjne oraz niezbędną aparaturę. Całość inwestycji to koszt prawie 12 mln zł.

 

Dzięki wspólnym staraniom wielu osób ze środowiska naszego Uniwersytetu, ale także finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, takie przedsięwzięcie inwestycyjne mogło zaistnieć. Tym samym możliwa była realizacja kolejnego zadania, wynikającego z ciągłego rozwoju Uczelni, polegającego na zapewnieniu lepszych warunków studiów i pracy dla przyszłych pokoleń studentów i pracowników - powiedział podczas wystąpienia JM Rektor UPP prof. dr hab. Jan Pikul.

 

Na parterze budynku mieszczą się pomieszczenia laboratoryjne i sale dydaktyczne, w tym nowoczesna sala ćwiczeń Katedry Żywienia Roślin, a na wyższych kondygnacjach laboratoria, sale seminaryjne oraz pokoje pracy nauczycieli akademickich - Katedry Entomologii i Ochrony Środowiska, Katedry Fitopatologii i Nasiennictwa oraz Katedry Dendrologii, Sadownictwa i Szkółkarstwa.

 

prof. UPP dr hab. Piotr Urbański
Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 

 

fot. A. Zaworska

WYDZIAŁY