Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMU DOKTORA HONORIS CAUSA UPP PROF. DAVIDOWI LEE WRIGHTOWI | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMU DOKTORA HONORIS CAUSA UPP PROF. DAVIDOWI LEE WRIGHTOWI

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

21 listopada 2018 roku w Kolegium Rungego UPP profesor Dawid L. Wright – naukowiec wielkiego formatu i wybitny specjalista w dziedzinie agronomii odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uczelnia doceniła Pana Profesora za niezwykłą aktywność naukową i dydaktyczną, działalność upowszechniająca naukę, która wniosła istotny wkład w rozwiązywanie aktualnych problemów produkcji rolniczej oraz ponad trzydziestoletnią współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa rozpoczęła obchody Dni Patrona Uczelni Augusta hr. Cieszkowskiego, wielkiego mecenasa edukacji rolniczej i propagatora nowoczesności w agrotechnice. Zgromadzonych w Kolegium Rungego powitał prof. dr hab. Jan Pikul, Rektor UPP i w imieniu całej wspólnoty wyraził radość, że w szeregi zaszczytnego grona doktorów honoris causa Uczelni o 100-letnim rodowodzie wstąpił człowiek o tak imponującym dorobku, nieprzeciętnych zdolnościach i zasługach, ogromnej pracowitości i aktywności.

 

W dalszej części ceremonii sylwetkę prof. Davida L. Wrighta przybliżyła gościom prof. dr hab. Anna Kryszak, Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP. Profesor David Lee Wright urodził się w Cookeville, Tennessee, w 1949 roku. Karierę naukową związał z University of Florida. Swoje dokonania naukowe opublikował w dziewięciu książkach oraz w ponad 140 rozprawach naukowych i abstraktach z konferencji, opracował i przekazał praktyce rolniczej prawie 1500 artykułów i zaleceń oraz wygłosił ponad 1100 wykładów. Wszystkie jego prace i projekty zawsze uwzględniają aspekty utylitarne i działania rynkowe. W ostatnich 10 latach Profesor prowadził 83 granty o wartości 25 milionów dolarów. Bardzo wysoko można ocenić Jego osiągnięcia w kształceniu kadr naukowych. David L. Wright sprawował opiekę nad 23 doktorami, ponadto przewodniczył lub wchodził w skład 17 komisji doktorskich i 14 magisterskich.

 

Promotorem postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa był prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, który wygłaszając laudację podkreślił „Znajomość z Profesorem stała się dla mnie imperatywem oraz inspiracją do podejmowania wyzwań, aktywności zawodowej i społecznej. To wspaniała osobowość, wciąż wzbogacająca i rozwijająca nauki agronomiczne. Mój podziw dotyczy także innych aspektów – obejmuje życie rodzinne i stosunek do współpracowników oraz ogromną pracowitość”.

 

Po akcie promocyjnym prof. David L. Wright wygłosił wykład „Integrated livestock/row crop, plant health and energy impacts In the agricultural community”.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY