Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Water and Climate Change - seminarium poświecone Światowemu Dniu Wody | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Water and Climate Change - seminarium poświecone Światowemu Dniu Wody

Celem przedsięwzięcia jest wymiana wiedzy i doświadczeń między naukowcami i praktykami w zakresie gospodarki wodnej oraz przeciwdziałania skutkom zmian klimatu. Ponadto jest ono okazją do promocji uczelni i stwarza możliwości nawiązania współpracy w zakresie badań oraz odbywania praktyk i staży przez studentów. 

Wydarzenie będzie stanowić również świetną okazję do zaprezentowania działalności firm, urzędów oraz instytucji państwowych studentom, w szczególności jako potencjalnych miejsc pracy i rozwoju zawodowego.

 

Termin: 20 marca 2020 r.

Miejsce: Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UPP

               ul. Piątkowska 94

WYDZIAŁY