WYBORY NA UPP

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W 2020 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbędą się wybory rektora, członków Senatu uczelni oraz rad naukowych dyscyplin. Organizacją wyborów i nadzorem nad ich przebiegiem na Uniwersytecie zajmuje się Uczelniana Komisja Wyborcza, której przewodniczącym w kadencji 2020-2024 jest prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski.

Uczelniana Komisja Wyborcza przygotowała uchwały w sprawie podziału na okręgi wyborcze, rozdziału mandatów członków Kolegium Elektorów i członków Senatu, opracowała regulamin wyborów oraz ustaliła kalendarz czynności wyborczych, które następnie zostały zatwierdzone przez Senat.

Harmonogram wyborów na kadencję 2020-2024 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu przedstawia się następująco:

13 lutego – 3 marca       Wybory Kolegium Elektorów

19 lutego – 7 kwietnia    Wybory Rektora

15 – 28 kwietnia             Wybory członków Senatu

4 – 21 maja                    Wybory członków rad naukowych dyscyplin

 

Wszystkie uchwały dostępne są na stronie internetowej UPP  w Repozytorium dokumentów. Szczegółowe informacje na temat wyborów można znaleźć TUTAJ 

 

Iwona Cieślik 

Rzeczniczka prasowa UPP

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny