Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility WYJAZDOWE SEMINARIUM SEKCJI GEOMATYCZNEJ KOŁA LEŚNIKÓW | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WYJAZDOWE SEMINARIUM SEKCJI GEOMATYCZNEJ KOŁA LEŚNIKÓW

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W dniach 5-8 marca 2020 roku w miejscowości Wrzosy kołoTuczna (Zachodniopomorskie) odbyło się wyjazdowe Seminarium Sekcji Geomatycznej Koła Leśników połączone z warsztatami oraz obozem naukowym. Poza studentami Wydziału Leśnego w Seminarium udział wzięli dr inż. Paweł Strzeliński, opiekun Sekcji, pracownik Katedry Urządzania Lasu, Kamil Kondracki pierwszy Prezes Sekcji, obecnie pracownik Nadleśnictwa Szklarska Poręba oraz przedstawiciele Sekcji BioGIS z Wydziału Biologii UAM.

 

Plan Seminarium był napięty. W dniu 6 marca Maciej Bober z firmy TPI przedstawił uczestnikom technologię skanowania mobilnego GeoSLAM. Po prezentacji uczestnicy udali się do siedziby Nadleśnictwa Tuczno, gdzie Nadleśniczy Marcin przedstawił specyfikę lasów Nadleśnictwa oraz współpracę z jednostkami badawczymi. W porze wieczornej miała miejsce kolejna sesja seminaryjna, na której dr inż. P. Strzeliński omówił projekt ForseenPomerania, realizowany m.in. na terenie sąsiedniego Nadleśnictwa Drawno. Gośćmi specjalnymi byli uczestnicy projektu Wojciech Gdaniec, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno oraz Sylwia Żołna, Główna Księgowa.

 

Drugiego dnia seminarium odbyła się część terenowa wyjazdu. Wszyscy uczestnicy przyjechali na powierzchnie badawczą Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na której znajduje się wieża do pomiarów wymiany dwutlenku węgla pomiędzy atmosferą a ekosystemem leśnym. Dr inż. Paweł Strzeliński przeprowadził wykład terenowy na temat realizowanego tam projektu.

 

Trzeciego dnia odbyła się sesja warsztatowa, podczas której uczestnicy mieli okazję nauczyć się obróbki i analizy danych z naziemnego skanowania laserowego w programie Faro Scene LS oraz tScan. Dzięki pomiarom wykonanym w trakcie sesji wyjazdowej dane z TLS miały referencję w postaci klasycznych pomiarów.

Uczestnicy nocowali w przepięknym Pałacu w miejscowości Wrzosy. Państwu Ewelinie i Miłoszowi Adamskim serdecznie dziękujemy za gościnę.

 

Rafała Borkowski
Dr inż. Paweł Strzeliński

WYDZIAŁY