Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XXXV POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XXXV POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

18 grudnia 2019 r. odbyło się XXXV posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tradycyjnie to ostatnie w roku kalendarzowym posiedzenie Senatu rozpoczęto od wręczania studentom nagród oraz wyróżnień za rok akademicki 2018/2019. Nagrody pieniężne otrzymali studenci, którzy wyróżnili się aktywną działalnością społeczną na rzecz środowiska studenckiego Uniwersytetu i jednocześnie uzyskali w poprzednim roku akademickim średnią ocen z egzaminów i zaliczeń nie niższą niż 4,00. Listy gratulacyjne wręczono także studentom, którzy w poprzednim roku akademickim wyróżnili się aktywną działalnością społeczną na rzecz środowiska studenckiego Uniwersytetu, potwierdzoną przez Konwent Samorządu Studenckiego.

 

Następnie powołano Uczelnianą Komisję Wyborczą oraz podjęto uchwałę w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych.

 

Wszystkie uchwały podjęte podczas XXXV posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej UPP.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY