Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XXXVI POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XXXVI POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Od wręczenia wyróżnień dla absolwentów rozpoczęło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Senatu. Były to nagrody im. prof. dr. hab. Jerzego Zwolińskiego za prace magisterskie o wybitnych walorach poznawczych lub aplikacyjnych, wykonanych w roku akademickim 2018/2019. Rektorska Komisja ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wyłoniła trzech laureatów. Wyróżniającym się absolwentom, wręczono medale „Za osiągnięcia w studiach”: srebrne medale przyznano 33 absolwentom studiów pierwszego stopnia oraz złote medale 29 absolwentom studiów drugiego stopnia. Trzem studentom naszego Uniwersytetu wręczone zostały dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020.

 

Po wręczeniu wyróżnień przystąpiono do obrad, podczas których podjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 286/2019 z 24 kwietnia 2019 r. Następnie  podjęto dwie uchwały związane z funkcjonowaniem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dotyczące zasad rekrutacji oraz programu kształcenia w Szkole Doktorskiej.

 

W dalszej części posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Kolegium Rektorów, wyrażano pozytywną opinię w sprawie zawarcia umowy o współpracy z Zachodniokazachskim Uniwersytetem Rolniczo-Technicznym im. Chana Dżangira z Kazachstanu, podjęto uchwałę w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji ds. Kadr Naukowych oraz stwierdzono wygaśnięcie mandatu członka Senatu z grupy przedstawicieli studentów.

 

Na zakończenie podjęto uchwałę w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Wszystkie uchwały podjęte podczas XXXVI posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej UPP  w Repozytorium dokumentów 

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY