Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XXXVII POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XXXVII POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Od wyrażenia opinii o kandydatach na Rektora UPP rozpoczęło się XXXVII posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, które odbyło się 26 lutego 2020 r. Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz kalendarzem wyborczym, 21 lutego br. zgłoszony został kandydat na rektora UPP na kadencję 2020-2024, prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, który uzyskał pozytywną opinię Senatu. 

 

Następnie prof. dr hab. Cezary Mądrzak, prorektor ds. studiów przedstawił Sprawozdanie Rektora z funkcjonowania systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w roku akademickim 2018/2019.

 

Podjęta została uchwała w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz stwierdzono wygaśnięcie mandatu członka Senatu z grupy przedstawicieli studentów.

Wszystkie uchwały podjęte podczas XXXVII posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej UPP w REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW  

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY