Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zajęcia zdalne? No problem! Wdrożone! | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zajęcia zdalne? No problem! Wdrożone!

Zajęcia dydaktyczne on-line na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej w tym tygodniu ruszyły „pełną parą”. Dzięki ogromnemu wsparciu dwóch wydziałowych ekspertów – dr. hab. inż. Ireneusza Laksa i dr. Zbigniewa Walczaka – pracownicy Wydziału zaczęli korzystać z proponowanych na Uczelni narzędzi do prowadzenia zajęć zdalnych, bez większych problemów. W poniedziałek i piątek odbyły się spotkania on-line z pracownikami, podczas których przy dużej frekwencji zaprezentowano możliwe metody.

 

I zaczęło się!

 

Z katedr spływają informacje o zajęciach prowadzonych w programie zoom oraz wrażeniach i możliwych zastosowaniach:

 – „Miałam 100% frekwencję na wykładzie!” – mówi prof. UPP Maria Drapikowska z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska

- „Świetny kontakt ze studentami!” – prof. Sadżide Murat-Błażejewska z Instytutu Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji.

- „Zoom zastosuję przede wszystkim do konsultacji” – dr hab. Mateusz Hämmerling z Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej.

 

Po kolei wdrażamy się do kolejnego systemu Google for Education, który na Wydziale niektórzy stosują już od dłuższego czasu:

 

- „Classroom” daje duże możliwości do prowadzenia między innymi zajęć projektowych. Poza tym jest bardzo dobry do kontaktu ze studentami, niekoniecznie w czasie trwania zajęć, ale również pomiędzy, gdyż można umieścić materiały wykładowe, materiały pomocnicze, tj. filmy, adresy stron internetowych czy duże pliki niezbędne do realizacji niektórych zajęć. Tworzyć można również zadania, które student musi wykonać w określonym terminie, co aktywuje go do systematycznej nauki” – zachęcają nasi eksperci z Instytutu Budownictwa i Geoinżynierii - dr hab. Ireneusz Laks i dr inż. Zbigniew Walczak.

- „Udźwiękowiłem prezentacje wykładowe i umieściłem w classroomie , student może do nich zajrzeć w wygodnym dla niego czasie. Wiele osób wskazywało na problem z dostępem do komputera w określonej godzinie, gdyż inni członkowie rodzin są uczestnikami zajęć na odległość” – dr inż. Tadeusz Nawrot.

Oba te narzędzia można świetnie łączyć:

 

- „Ćwiczenia prowadzę w Classroom, a konsultacje w zoom” – dr inż. Rafał Wróżyński.

Jak widać wiele różnych funkcji prowadzenia zajęć on-line stwarza szereg możliwości ich zastosowania, a w miarę prosta ich obsługa daje możliwości wdrożenia dla pracowników od asystenta do profesora!

 

Z kolei 100% obecność studentów na wykładach i ćwiczeniach na pewno jest dowodem na dobry kierunek działań podjętych przez naszych pracowników.

 

Na ostatnim spotkaniu on-line z pracownikami Wydziału, dziekan prof. UPP dr hab. Jerzy Bykowski jeszcze raz serdecznie podziękował wszystkim za cierpliwość i zrozumienie oraz wielkie zaangażowanie w wypełnianie obowiązków w obecnej trudnej sytuacji, szczególnie za zintensyfikowanie prac nad poprawą jakości kształcenia w formie zdalnej, z wykorzystaniem wszystkich, oczywiście w miarę indywidualnych możliwości, narzędzi elektronicznego kontaktu ze studentami.

 

Prof. UPP dr hab. Klaudia Borowiak
Prodziekan ds. nauki
Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

WYDZIAŁY