Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zgłoszenia na Noc Naukowców 2020 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zgłoszenia na Noc Naukowców 2020

Do 31 paździenika br.  można przesyłać formularz zgłoszeniowy na kolejną edycję Nocy Naukowców 2020. W przygotowaniu jest nowy dwuletni projekt wniosku o realizację wydarzenia w ramach programu Horyzont 2020.

 

 

Tematem przewodnim chcemy uczynić hasło: "Jak naukowcy uczą nas każdego dnia żyć ekologicznie i ratować Ziemię"

 

Jeśli projekt uzyska dofinasowanie, to pierwsza edycja Nocy Naukowców odbędzie się 25 września 2020 roku.

 

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zainteresowanych naukowców, doktorantów oraz studentów.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WYDZIAŁY