Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Doktoranci UPP wśród stypendystów Miasta Poznania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Doktoranci UPP wśród stypendystów Miasta Poznania

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Naukowcy, artyści i sportowcy odebrali 9 października br. Stypendia Miasta Poznania. Wyróżnienie to przyznawane jest młodym ludziom, wyróżniającym się talentem i ciężką pracą.

Stypendia wręczyli uroczyście w poznańskim Ratuszu Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania oraz Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Miasta. Stypendystów w dziedzinie nauki wybrała Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dra hab. Stanisława Lorenca.

 

Wyłonionych zostało dwanaście młodych osób, które nie ukończyły 30 roku życia, a pochwalić się mogą imponującym dorobkiem naukowym. Laureaci otrzymają po 5 tys. zł stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego. Wśród nagrodzonych znalazło się dwóch doktorantów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:  Tomasz Cłapa (Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej) - za badania dotyczące wpływu różnych materiałów na wybrane grupy bakterii oraz badania różnych próbek środowiskowych zasiedlanych przez bakterie oraz Krzysztof Dudek (Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Instytut Zoologii) - za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej oraz popularyzatorskiej potwierdzone uzyskanymi grantami oraz licznymi publikacjami w uznanych czasopismach i autorstwem książki.

 

Iwona Cieślik
rzecznik prasowy UPP

 

fot. Urząd Miasta Poznania

WYDZIAŁY