Domy studenckie dla I roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Kandydatom przyjętym na I rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich miejsca w DS przydziela Sekcja Studenckich Spraw Bytowych.  

Kandydat zobowiązany jest wypełnić wniosek (Załącznik nr 1 do Regulaminu Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu stanowiący załącznik do Zarządzenia Rektora nr 72/2018) Regulamin DS i złożyć go w Sekcji do 10 września br. 

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi otrzymującemu stypendium socjalne, następnym kryterium jest odległość dzieląca Poznań od miejsca zamieszkania.

 

Sekcja Studenckich Spraw Bytowych,
pok. 209 – drugie piętro, Coll. Maximum
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań