Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dostawy specjalistycznych odczynników 2017-2018 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dostawy specjalistycznych odczynników 2017-2018

W związku z planowanym postępowaniem przetargowym na sukcesywne dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych, biochemicznych i akcesoriów do badań, Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia prosi o nadesłanie wykazu materiałów firmy Sigma – Aldrich przewidywanych do zakupu w okresie od maja 2017 r. do kwietnia 2018 r. Wykaz należy sporządzić w formie arkusza Excel, którego wzór znajduje się w Repozytorium dokumentów DGZ http://portal.puls.edu.pl/?q=dokumenty/gospodarczy pod nazwą „Wykaz materiałów Sigma”.

Prawidłowe nazwy produktów, numery katalogowe oraz ich ceny dostępne są pod adresem: http://www.sigmaaldrich.com/poland.html  Wypełnione formularze należy przesłać jako załącznik do wiadomości e-mail na adres: antnow@up.poznan.pl  do dnia 10 lutego 2017 r.

Odczynniki i akcesoria niezgłoszone do przetargu nie zostaną w nim uwzględnione, a ich zakup poza obowiązującą procedurą będzie możliwy wyłącznie po decyzji Rektora.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Działu:

Antoni Nowacki tel. 61 57, kom. 668 634 501
Aneta Ignasiak tel. 61 58

WYDZIAŁY