Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dostawy standardowych materiałów laboratoryjnych 2018 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dostawy standardowych materiałów laboratoryjnych 2018

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Komunikat

W związku z planowanym postępowaniem przetargowym na sukcesywne dostawy standardowych materiałów laboratoryjnych uprzejmie proszę o nadesłanie do Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia wykazu planowanych w 2018 r. zakupów w zakresie niżej wymienionych grup materiałowych:

  • Standardowe odczynniki laboratoryjne
  • Standardowe akcesoria i drobny sprzęt laboratoryjny
  • Pipety automatyczne i końcówki do pipet
  • Standardowe szkło laboratoryjne

Wykaz przewidzianych w planach na 2018 r. materiałów należy wysłać pocztą elektroniczną w postaci arkusza programu Excel na adres antoni.nowacki@up.poznan.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2017 r.

Szczegółowe informacje, wzór formularza oraz instrukcja jego wypełnienia znajdują się w Repozytorium dokumentów DGZ pod nazwami:

  • Dostawy standardowych materiałów laboratoryjnych 2018 – INFORMACJA
  • Formularz planowanych zakupów standardowych materiałów laboratoryjnych

Wykaz winien obejmować wszystkie materiały, których zakup można przewidzieć na podstawie programu ćwiczeń laboratoryjnych oraz stosowanych w jednostkach standardowych procedur badawczych.

W przypadku nieprzysłania zapotrzebowania, dostawy standardowych materiałów laboratoryjnych na potrzeby jednostki będą realizowane na podstawie wniosków z art. 4 pkt 8 Pzp jedynie do kwoty 30 tys. Euro w skali Uczelni.

WYDZIAŁY