Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility DR INŻ. AGNIESZKA WILKANIEC LAUREATKĄ KONKURSU POSNANIANA 2018 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DR INŻ. AGNIESZKA WILKANIEC LAUREATKĄ KONKURSU POSNANIANA 2018

Ogłoszone zostały wyniki Konkursu o nagrodę im. Józefa Łukaszewicza na najlepsze książki po Poznaniu wydane w 2018 roku. Wśród trzech nagrodzonych pozycji znalazła się książka, autorstwa dr inż. Agnieszki Wilkaniec z Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UPP, zatytułowana „Stan zachowania i trwałość historycznych układów przestrzennych dawnych wsi i majątków w strukturze Poznania”, Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W tej edycji jurorzy wybierali  z ponad  stu tytułów, wśród których znalazły książki dla dzieci i młodzieży, powieści obyczajowe, kryminały  oraz  pozycje naukowe i  popularnonaukowe z różnych dziedzin.

Nagrodzona publikacja dr inż. Agnieszki Wilkaniec zwraca uwagę na wartość historycznych układów ruralistycznych, które są integralnym składnikiem krajobrazu Poznania. Ich relikty, wciąż obecne, chociaż nie zawsze dostrzegane w strukturze urbanistycznej, są nośnikiem istotnych treści kulturowych i zapisem procesu rozwoju miasta. Wiele układów przestrzennych dawnych wsi uległo zatarciu, niektóre są  jednak nadal czytelne i warte zachowania. Zdaniem Autorki, mogą one obecnie pełnić funkcję obszarów krystalizujących strukturę miasta, a ich potencjał kulturowy i krajobrazowy powinien zostać wykorzystany do podniesienia jakości przestrzeni miejskiej.

Nagroda im. Józefa Łukaszewicza, upamiętniająca postać dyrektora Biblioteki Raczyńskich w latach 1829-1852 i twórcy pierwszej monografii Poznania, przyznawana jest corocznie autorom najlepszych publikacji związanych ze stolicą Wielkopolski. Kapituła konkursu składa się z przedstawicieli poznańskiego środowiska kultury i nauki, a oceniając publikację bierze pod uwagę jej stronę merytoryczną, językową, redakcyjną i edytorską. Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Poznaniem, a tym samym propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy o mieście.

Uroczyste wręczanie nagród odbędzie się na początku kwietnia.

 

Iwona Cieślik

Rzecznik prasowy UPP

ZałącznikRozmiar
Image icon 978-83-7160-915-2.jpg816.15 KB

WYDZIAŁY