Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dr inż. Paweł Sienkiewicz wybrany na prezesa Polskiego Towarzystwa Entomologicznego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr inż. Paweł Sienkiewicz wybrany na prezesa Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

W dniach 10-13 września 2019 roku w Urszulinie (Poleski Park Narodowy) odbył się połączony z Konferencją Naukową, 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Współorganizatorami tego wydarzenia byli: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Poleski Park Narodowy. Podczas Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa dokonano wyboru nowego, dwunastoosobowego Zarządu Głównego. Miło jest nam poinformować, że Prezesem PTEnt. na kolejną 3-letnią kadencję został wybrany dr inż. Paweł Sienkiewicz z Katedry Entomologii i Ochrony Środowiska UPP. Funkcję Wiceprezesa objął prof. dr hab. Janusz Nowacki, Sekretarzem Generalnym została dr hab. Beata Borowiak-Sobkowiak, Bibliotekarzem jest dr hab. Marek Bunalski a Członkiem Zarządu dr hab. Barbara Osiadacz.

 

W zarządzie Towarzystwa zasiadają również naukowcy z innych ośrodków: dr hab. Tomasz Pyrcz z Uniwersytetu Jagiellońskiego (wiceprezes), dr Rafał Ruta z Uniwersytetu Wrocławskiego (Skarbnik), dr Dawid Marczak z Kampinoskiego Parku Narodowego (Członek Zarządu), dr Miłosz A. Mazur z Uniwersytetu Opolskiego (Członek Zarządu), dr Agnieszka Soszyńska-Maj z Uniwersytetu Łódzkiego (Członek Zarządu), dr hab. Katarzyna Golan z Uniwersytety Przyrodniczego w Lublinie (Członek Zarządu) oraz dr Karol Szawaryn (Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie).

 

Polskie Towarzystwo Entomologiczne swoją nieprzerwaną działalność prowadzi od 1923 roku zbliżając się do Jubileuszu 100-lecia istnienia. Biorąc pod uwagę znaczenia PTEnt. dla profesjonalnego i amatorskiego ruchu entomologicznego w kraju możemy być dumni, że ponownie ośrodek poznański ma silną reprezentację  w jego Władzach.

 

Gratulując wyboru życzymy wielu sukcesów!

 

 

Iwona Cieślik
 

 

 

 

WYDZIAŁY