Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility DRUGIE SPOTKANIE DOTYCZĄCE WDROŻENIA USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DRUGIE SPOTKANIE DOTYCZĄCE WDROŻENIA USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

4 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie otwarte dla społeczności akademickiej UPP poświęcone wdrożeniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Jan Pikul  przedstawił stan realizacji kalendarium wdrażania ustawy oraz nakreślił ramy obecnego funkcjonowania Uczelni w poszczególnych obszarach: badań naukowych, kształcenia, mobilności akademickiej oraz współpracy międzynarodowej i krajowej. Przedstawione zostały również koncepcje struktury organizacyjnej UPP w świetle nowej ustawy, jako propozycje do dyskusji o przyszłości uczelni. W dalszej części spotkania Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. przygotowania projektu nowego Statutu UPP, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak poinformował o stanie zaawansowania prac nad tym ważnym dla funkcjonowania uczelni dokumentem. Następnie Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz zaprezentował stan rozmów dotyczących perspektywy utworzenia federacji uczelni poznańskich na podstawie przepisów prawnych zawartych w zapisach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Spotkanie poprowadził mgr inż. Robert Fabiański, zastępca kanclerza ds. funduszy strukturalnych.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

 

Fot. A. Domaszewicz
 

WYDZIAŁY