Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Drzwi Otwarte na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Drzwi Otwarte na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

7 kwietnia odbyły się Drzwi Otwarte na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk
o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Gości przywitał podczas wykładu w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej
prof. dr hab. Piotr Ślósarz, Dziekan Wydziału. Następnie pracownicy i studenci Wydziału z Katedry Fizjologii i Biochemii Zwierząt, Instytutu Zoologii, Katedry Turystyki Wiejskiej, Zakładu Histologii
i Embriologii, Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt oraz pracownicy weterynarii oprowadzili młodzież po najważniejszych obiektach.

 

Zainteresowani poznawali ofertę Wydziału uczestnicząc w wystawach zwierząt, pokazach laboratoryjnych oraz prezentacjach. Wśród tegorocznych gości byli uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Kandydaci na studia mieli okazję poczuć atmosferę panującą
na Wydziale i mogli przekonać się, dlaczego warto tam studiować.

WYDZIAŁY