Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dzień Współpracy na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dzień Współpracy na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym UPP

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W dniu 12 lutego 2018 r., na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny zorganizował IV edycję „Dnia Współpracy”.

Wydarzenie dedykowane było uczniom szkół średnich, województwa wielkopolskiego, z którymi WE-S podpisał umowy partnerskie. Przedsięwzięcie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem szkół – swój udział zgłosiło 820 uczniów oraz 50 nauczycieli z 24 placówek będących partnerami Wydziału. Gościliśmy dyrektorów, nauczycieli, uczniów oraz zarząd firmy partnerskiej WE-S z następujących jednostek:

 

 1. III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu
 2. VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Paderewskiego w Poznaniu
 3. VII Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrówki w Poznaniu
 4. IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu
 5. X liceum Ogólnokształcące im. Przemysła II w Poznaniu
 6. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu
 7. XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
 8. XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigii Zamoyskiej w Poznaniu
 9. Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu
 10. Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu
 11. Zespół Szkół Salezjańskich im. bł. Piątki Poznańskiej

 

 1. Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu
 2. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu (I LO)
 3. Zespół Szkół w Kórniku
 4. II Zespół Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach
 5. Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu
 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu
 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi
 8. I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu
 9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Opalenicy
 10. Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim
 11. Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim
 12. Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Casino we Wrześni
 13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach

 

Ponadto

 • HR Business Partner – Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Uniwersytet SWPS, Poznań

 

 

Spotkanie rozpoczęło się w sali wykładowej Biocentrum przy ul. Dojazd. Z uwagi na dużą liczbę uczestników część oficjalna, wzorem ubiegłego roku, odbywała dwukrotnie, o godz. 8.30, a później o godz. 10.30. Otwarcia dokonał prof. dr hab. Walenty Poczta – dziekan Wydziału, który przedstawił syntetycznie najważniejsze informacje o Wydziale i atutach absolwentów WE-S na rynku pracy.

W imieniu Władz Rektorskich przybyłych Gości w imieniu władz rektorskich powitał prof. dr hab. Cezary Mądrzak, prorektor ds. studiów.

 

Do podjęcia studiów na Wydziale zachęcał młodzież prodziekan ds. studiów WE-S – dr hab. Rafał Baum, prof. nadzw., który przedstawił ofertę dydaktyczną, perspektywy w zakresie mobilności studentów (m.in. w ramach programu Erasmus i Ceepus), zasady rekrutacji na studia oraz  możliwości rozwoju zainteresowań i aktywności  młodzieży w ramach Wydziałowych Kół Naukowych, organizacji studenckich, centrum kultury studenckiej oraz uczelnianego klubu AZS.

 

Najważniejsze informacje o systemie pomocy materialnej dla studentów zaprezentowała prodziekan d.s. studiów WE-S – dr hab. Karolina Pawlak, prof. nadzw. Pani prodziekan (Członek Kapituły ogólnopolskiego konkursu „Zostań ekonomistą” (III edycja) zachęcała również uczniów do uczestnictwa w tym Konkursie ogłoszonym przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

            Dr hab. Wawrzyniec Czubak (koordynator programu stażowego) omówił efekty realizacji programu rozwoju kompetencji studentów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pt.:

 „Studiujesz – praktykuj I” realizowanego w latach 2016 – 2018.

Podkreślając znaczenie i umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce przedstawił założenia i charakter programów Studiujesz – praktykuj II ! Program stażowy dla studentów WES na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu realizowany na latach 2018–2022, których celem jest wzrost kompetencji zawodowych i społecznych studentów dzięki realizacji wysokiej jakości staży krajowych i zagranicznych, które zapewnią zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego, niezbędnego zwłaszcza na początku kariery zawodowej.  W ramach programu studenci mogą brać udział w specjalistycznych warsztatach i kursach zawodowych, uczestniczyć w wyjazdach studyjnych oraz odbywać szkolenia zawodowe jak i staże zawodowe (krajowe i zagraniczne). 

Na koniec wspomniał o kolejnym, nowym zintegrowanym programie rozwoju „Najlepsi z natury!” dedykowanym uczestnikom studiów I i II stopnia (tj. studentom) jak i III stopnia (tj. doktorantom).

W trakcie sesji plenarnej głos zabrali także przedstawiciele Samorządu Studenckiego Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, którzy poinformowali uczniów o roli studentów i Samorządu w życiu Uczelni i Wydziału.

Po zakończeniu części plenarnej uczniowie wraz z nauczycielami zaproszeni zostali do uczestnictwa w aktywnościach przewidzianych zgodnie z indywidualnymi programami dedykowanymi szkołom partnerskim. Młodzież wraz z opiekunami przeszła z budynku Biocentrum do Collegium Maximum, w którym odbywały się: wykłady, warsztaty tematyczne oraz pokazy przygotowane specjalnie na ten dzień. Z każdej szkoły 5 uczniów będzie brało udział z Quzie ekonomicznym. Ponadto młodzież szkolna zapoznawała się z ofertą Wydziałowych Kół Naukowych, tj. Młodych Menedżerów, Ekonomistów Agrobiznesu, Myśli Gospodarczej, Młodych Księgowych i Finansistów. Przybyli goście mieli także okazję zjeść smaczny obiad przygotowany przez stołówkę studencką.

Tradycyjnie opiekunami i przewodnikami grup młodzieży na terenie kampusu UP byli wydziałowi koordynatorzy współpracy z poszczególnymi szkołami oraz studenci WE-S. Należy podkreślić, że opracowano indywidualne (dedykowane) programy dla każdej szkoły - zajęcia zostały wcześniej wybrane z szerokiej oferty Wydziału.

 

Ostatecznie młodzież wybrała 13 wykładów oraz 12 warsztatów i pokazów (por. wykaz poniżej).

Ogółem – ponieważ niektóre zajęcia powtarzane będą kilkukrotnie – podczas „Dnia Współpracy” zrealizowanych zostało 50 zajęć o zróżnicowanej i szerokiej tematyce społeczno-ekonomicznej, które trwały 2 250 minut, czyli blisko 38 godzin. Były to:

 

Wykłady:

 1. Future of work" - Przyszłość rynku pracy
 2. Jak funkcjonuje Unia Europejska?
 3. Czy Polska faktycznie schabowym stoi?
 4. Węgiel czy żywność ?
 5. Czy Erazm wie gdzie jest Matt ?
 6. Plagium, plagiarus, mysz transgeniczna…czyli ciekawostki ze świata własności intelektualnej
 7. Pszczoły szanujesz – życie ratujesz
 8. Jak odnaleźć się na rynku pracy?
 9. Kariera młodego naukowca- czy warto? Różne ścieżki, jeden cel
 10. Eko produkt – z czym to się je?
 11. Pieniądze to styl życia
 12. Światowe rolnictwo a wyżywienie i klimat. Analiza ostatniego półwiecza
 13.  Jak integrowała się Europa?

 

Warsztaty, prezentacje, pokazy: 

 1. Nietypowy biznes na wsi
 2. Pokolenie XYZ
 3. Zielony shake
 4. Sztuka dialogu i negocjacji
 5. Smart City (inteligentne miasto) - studium przypadku.
 6. Trendy w żywności – koncepty szyte na miarę współczesnego konsumenta
 7. Motyw + Akcja = Motywacja
 8. Innowacja = Postęp ?
 9. Na straganie w dzień targowy, czyli Polska warzywniakiem Europy (i nie tylko)
 10. Uczniowska wspólnota "kwadratów" - działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
 11. Inteligencja emocjonalna
 12. Smaki dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski

 

 W ramach programu przygotowano dla młodzieży quiz, w którym uczniowie reprezentujący poszczególne szkoły, mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ekonomii. W quizie uczestniczyło 110 uczniów, z 22 szkół. Średnia liczba punktów wyniosła 9,4 na 15 możliwych. W 2019 roku Najlepsi byli następujący uczniowie (decydowała liczba punktów i czas odpowiedzi):

Miejsce

Nagrodzone osoby

Nazwa Szkoły

1

Hugon Kotwas

XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigii Zamoyskiej w Poznaniu

2

Mateusz Pliszka

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Paderewskiego w Poznaniu        

3

Jerzy Kaczmarek

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Paderewskiego w Poznaniu

Wyróżnienia

Maciej Schmidt

Zespół Szkół Salezjańskich im. bł. Piątki Poznańskiej

Aleksander Jędrzejewski

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu

Hubert Kolasiński

IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu

 

Dzień Współpracy to projekt, który pozwala na popularyzację wiedzy ekonomicznej, podnoszenie świadomości gospodarczej młodzieży szkolnej oraz promocję studiów ekonomicznych.

W ramach zaproponowanej formuły dla tego wydarzenia uczniowie poznają ogólne zasady i najważniejsze atuty studiowania na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym. Liczne wykłady oraz warsztaty tematyczne, prezentacje wydziałowych kół naukowych i quiz ekonomiczny przybliża profil kształcenia na WE-S.

Doświadczenia nasze i naszych absolwentów dowodzą, że posiadanie solidnej wiedzy ekonomicznej, z jednoczesną znajomością specyfiki branży rolno-żywnościowej, wydatnie poszerza możliwości zatrudnienia i wpisuje się w aktualne potrzeby gospodarki oraz życia społecznego Wielkopolski, Kraju i Europy.

Organizacja Dnia Współpracy nie byłaby możliwa bez aktywnej postawy społeczności Wydziału (ogółem zaangażowanych będzie było ponad 80 osób):

 • studentów (prezentacje wydziałowych kół naukowych: Młodych Menedżerów, Ekonomistów Agrobiznesu, Myśli Gospodarczej, Młodych Księgowych i Finansistów, opieka nad szkołami, organizacja quizu ekonomicznego),
 • nauczycieli akademickich i doktorantów (koordynatorzy współpracy ze szkołami i prelegenci)
 • oraz pracowników dziekanatu i poszczególnych katedr.

 

Wszystkim osobom zaangażowanym w przedsięwzięcie należą się duże wyrazy uznania i podziękowania. Dzień Współpracy to największe wydarzenie o charakterze promocyjnym organizowane przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tegoroczna edycja po raz kolejny dowodzi celowości współpracy partnerskiej – mamy nadzieję, że nasze działania przyczyniają się do rozwoju osobowego uczniów i tworzenia dobrze wykształconego młodego pokolenia w Wielkopolsce. 

 

Więcej informacji i zdjęć z Dnia Współpracy można będzie znaleźć na stronie internetowej Wydziału Ekonomiczno-Społecznego www.wespoznan.pl , na profilu Wydziału na Facebooku oraz w GALERII.

 

Dziekan i Społeczność Wydziału Ekonomiczno-Społecznego

 


 

WYDZIAŁY