Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dzień Patrona Uczelni świętem promowanych i odznaczonych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dzień Patrona Uczelni świętem promowanych i odznaczonych

- To wyjątkowy i doniosły dzień w życiu uczelni, nawiązujący do korzeni naszego istnienia – do Wszechnicy Piastowskiej i postaci Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,  Augusta hr. Cieszkowskiego, powiedział w części powitalnej JM Rektor prof. dr hab. Jan Pikul. Promocja doktorska i honorowanie osób szczególnie zasłużonych dla uczelni w tak szczególny dzień ma jednocześnie, za każdym razem, wymiar symboliczny. Obok bohaterów tego dnia, do Biocentrum przybyli licznie zaproszeni goście; najbliższa rodzina promowanych, przedstawiciele społeczności uniwersyteckiej – doktorzy honoris causa, byli rektorzy, seniorzy, absolwenci oraz grono przyjaciół uczelni, do których serdeczne słowa  powitalne skierował JM Rektor prof. dr Jan Pikul.

JM Rektor witając, podkreślał,  że do podstawowych norm współczesnego uniwersytetu należy  dążenie do najwyższych standardów w procesie ustawicznego kształcenia, innowacyjności i efektywności badań naukowych, a nasz Uniwersytet  jest i powinien być instytucją otwartą, przyjazną i kreatywną, albowiem kreatywność jest motorem rozwoju. Do nowo promowanych doktorów  skierował słowa  – „ …Doktorat jest pierwszym krokiem na drodze do dalszej kariery naukowej, krokiem zdobywania  wiedzy pod kierunkiem doświadczonego promotora w wyborze tematu, jego analizie i interpretacji, aż po wyciągnięcie właściwych wniosków.  Kolejnym etapem  rozwoju naukowego to uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, czyli osiągnięcie dojrzałości naukowej, dającej tym samym prawo samodzielnej pracy badawczej i dydaktycznej.”

 

W pierwszej części piątkowej uroczystości uhonorowano Krzyżami Zasługi i medalami osoby szczególnie zasłużone dla  uniwersytetu. Nauczycielom akademickim, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickim oraz osobom spoza uczelni  wręczone zostały  Złote i Brązowe Krzyże Zasługi, Medale „Za długoletnią Służbę”,   Medale „Komisji Edukacji Narodowej”, Medale „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”, oraz  „Academia Rerum Rusticarum Posnanienisis”-  medal  Rektora Uniwersytetu.  Łącznie udekorowano  krzyżami i medalami 80 osób.

 

Odznaczenia państwowe z upoważnienia Prezydenta RP wręczył  przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego Grzegorz Wojtasz, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

 

W drugiej  części uroczystości wręczono 14 doktorom dyplomy doktora habilitowanego  i listy gratulacyjne, a po odczytaniu Aktu Promocyjnego i odebraniu przysięgi wręczone zostały wypromowanym 32  doktorom dyplomy , opatrzone pieczęcią Uczelni.

 

Aktu wręczenia  dyplomów gratulacyjnych doktorom habilitowanym oraz nadania stopnia naukowego doktora  dokonał JM Rektor, prof. Jan Pikul, w towarzystwie dziekanów poszczególnych wydziałów.

 

Nowo promowani doktorzy  złożyli „sercem szczerym” przyrzecznie i ślubowanie. Prowadzący tę część uroczystości prorektor prof.. Roman Gornowicz  ogłosił moc prawną uchwał rad wydziałów        - Zatem nic już i stoi na przeszkodzie, abyśmy nadali Wam godność, którą chcieliście osiągnąć, i w imieniu promotorów ogłaszam moc prawną uchwał rad poszczególnych wydziałów, czyniąc Was doktorami nauk rolniczych, nauk leśnych, nauk ekonomicznych i nauk biologicznych.

 

W imieniu  nowo promowanych  dr Monika Dudek  z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej  i Nauk o Zwierzętach, podziękowała promotorom i wszystkim, którzy  przyczynili się do uzyskania stopnia doktora i wspierali w chwilach trudności i zwątpienia. Zamierzony cel osiągnęliśmy.  -Teraz przed nami kolejne wyzwania.

 

Wykład zatytułowany „Rzeki jedności, rzeki podziału” wygłosił  doktor habilitowany  Piotr Lewandowski z Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.

 

Podniosłym akcentem na cześć odznaczonych i promowanych były fanfary w wykonaniu trębaczy myśliwskich uczelnianego zespołu Venator.

 

Uroczystą promocję doktorską i nadanie odznaczeń  uświetnił występ  Chóru Cora da Camera,  który na zakończenie wykonał  Hymn Uczelni i tradycyjny utwór akademicki GAUDEAMUS IGITUR

 

JM Rektor, prof. Jan Pikul   podziękował wszystkim obecnym i raz jeszcze pogratulował  promowanym doktorom habilitowanym i doktorem  wyrażając nadzieję  „że ta dzisiejsza podniosła uroczystość, w tak pięknej i nastrojowej atmosferze jest wyrazem uznania i podziękowania za pracę i trud, za dobrowolne poświęcenie się nauce.”

 

Rzecznik prasowy UPP

17 listopada 2017 r.

WYDZIAŁY