Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility DZIESIĘCIU NAUKOWCÓW UPP BENEFICJENTAMI KONKURSÓW OPUS 16, PRELUDIUM 16 I SONATA 14 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DZIESIĘCIU NAUKOWCÓW UPP BENEFICJENTAMI KONKURSÓW OPUS 16, PRELUDIUM 16 I SONATA 14

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne edycje konkursów na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych – OPUS 16 dla wszystkich naukowców niezależnie od stażu i stopnia naukowego oraz PRELUDIUM 16 i SONATA 14 skierowane do badaczy na początku kariery naukowej. Wśród laureatów znalazło się 10 naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

W rozstrzygniętych konkursach złożono łącznie 3826 wniosków na kwotę ponad 2,4 mld zł, z czego do finansowania eksperci zakwalifikowali 777 projektów. Łączna wartość finansowania we wszystkich trzech konkursach wyniosła 527 620 451 zł, a średni współczynnik sukcesu przekracza 20,5%.

 

OPUS to konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców niezależnie od etapu ich kariery naukowej. W konkursie nie ma limitu finansowania dla jednego projektu. W ramach szesnastej edycji konkursu do NCN wpłynęło aż 1880 wniosków z czego do finansowania zostało zakwalifikowanych 361 projektów.

 

W ramach konkursu OPUS 16 nagrodzone zostały trzy projekty, które były wnioskowane w ramach konsorcjum naukowego. Wnioskującą jednostką był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (jako lider):

 

  • dr hab. Magdalena Rudzińska, prof. UPP (Wydział Nauk o Żywnosci i Żywieniu, partner: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr hab. Jolanta Tomaszewska-Gras (Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, partner: Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
  • dr hab. Agnieszka Waśkiewicz (Wydział Technologii Drewna, partnerzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie).

 

W konkursie PRELUDIUM 16 o środki na badania mogły ubiegać się osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora. W szesnastej edycji konkursu PRELUDIUM do NCN nadesłano 1088 wniosków, spośród których 256 otrzymało finansowanie o łącznej wysokości niemal 40 mln zł.

 

Nagrodzeni badacze z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu to:

  • mgr inż. Krzysztof Pawłowski (Wydział Ekonomiczno-Społeczny)
  • mgr inż. Yulianri Rizki Yanza (Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
  • mgr Kamil Ziarniak (Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach)
  • mgr Ewelina Żuk (Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu).

 

SONATA jest konkursem na projekty badawcze skierowanym do osób posiadających stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W konkursie złożono 858 wniosków, z czego do finansowania wybrano 160.

 

Wśród beneficjentów znaleźli się:

  • dr inż. Krzysztof Durkalec-Michalski (Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu)
  • dr Maciej Sassek (Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach)
  • dr inż. Elzbieta Radziejewska (Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu. Projekt realizowany w ramach konsorcjum naukowego z Politechniką Poznańską, którego UPP jest partnerem).

 

W konkursach OPUS, PRELUDIUM oraz SONATA najwięcej, aż 1472 wnioski nadesłano w grupie nauk ścisłych i technicznych. Wsparcie finansowe o łącznej wysokości ponad 221 mln zł przyznano 320 projektom. W grupie nauk o życiu zgłoszonych zostało 1235 wniosków, spośród których do finansowania zakwalifikowano 241 o wartości prawie 225 mln zł. W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce do NCN złożono 1119 wniosków, z czego finansowanie w wysokości prawie 82 mln zł otrzymało 216 projektów.

 

Listy rankingowe zwycięskich projektów dostępne są na stronie NCN.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY