Ekonomia i jakość – studium RGD Brody UP Poznań

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W dniu 7 listopada 2018 roku, na terenie Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Brody odbyła się konferencja pt: Ekonomia i jakość – studium RGD Brody UP Poznań. Konferencja zorganizowana została przez Stowarzyszenie Ekosystem - Dziedzictwo Natury oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wydarzenie to wykraczało poza ramy typowej konferencji, ponieważ stanowiło połączenie dwóch form szkoleniowych: wykładów oraz wizyty studyjnej.

Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy na temat biologizacji rolnictwa oraz prezentacja praktycznych doświadczeń i rozwiązań wypracowanych w RGD Brody przez ostatnie 30 lat. Zamiarem organizatorów było także ukazanie, w przededniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, oraz na progu setnej rocznicy istnienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w jaki sposób ze wspaniałych tradycji wyrasta nowoczesność, która dzięki technologiom respektującym zasady zrównoważonego rozwoju, przyczynia się do budowania przyszłości, na miarę wielkiej historii kraju i uczelni.
 

Konferencja stanowiła głos w debacie o potrzebie zmiany kierunku rozwoju polskiego rolnictwa. Uczestnicy zostali wyposażeni nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim w rozwiązania technologiczne, które łączą w jeden proces gospodarczy optymalizację zysku i ochronę środowiska. W pierwszej części wystąpili prelegenci reprezentujący bardzo różne doświadczenia teoretyczne i praktyczne: Stanisław Kolbusz – Prezes Stowarzyszenia Ekosystem-Dziedzictwo Natury, mgr inż. Edward Warych – Dyrektor RGD Brody, Wojciech Sowiński – Licencjonowany Doradca z Centrum Mikroorganizmów w Jasione k/Rzeszowa, Nikodem Woźny – student, Marek Grądzki – właściciel firmy SERY GRĄDZKIE,  dr hab. inż. Justyna Starzyk – mikrobiolog, dr Piotr Warych – filozof,  prof. dr hab. Zenon Woźnica – herbolog.
 

Po części konferencyjnej wszyscy uczestnicy spotkania udali się na wyjazd studyjny po terenie RGD Brody.
 

Uczestniczący w spotkaniu rolnicy mogli przekonać się, jak gospodarstwo, korzystające z wyników doświadczeń w sposób holistyczny (w tym z unikalnego doświadczenia, trwającego już ponad 60 lat) radzi sobie w skrajnie trudnej sytuacji, jak klęska suszy w tym roku.

 

Tekst: mgr inż. Edward Warych

Fot.: mgr Milena Baranek