Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej i rozwoju społeczno-gospodarczego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej i rozwoju społeczno-gospodarczego

Jest to V Ogółnopolska Konferencja Naukowa w ramach cyklu Aspekty Polityki Gospodarczej, Społecznej i Przestrzennej (w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym).

Ideą konferencji jest jest integracja wokół wspólnego forum wymiany myśli w bardzo interdyscyplinarnym obszarze badań jakim jest rozwój społeczno-gospodarczy. Obecna edycja związana jest z jubileuszem 10-lecia utworzenia studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.   

Podczas konferencji dyskutowane będą wzjemne powiązania problemów z zakresu nauk ekonomicznych , przyrodniczych, społęcznych, politycznych i technicznych w odniesieniu do gospodarowania zasobami i przestrzenią na obszarach wiejskich i miejskich. Poruszane będą równiez kwestie aktualnych wyzwań społeczno-gospodarczych w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym w celu zapewnienia trrwałego i zrównowazonego rozwoju.

Miejsce konferencji: Poznań-Kórnik

Termin: 12-14 września 2014 r. 

WYDZIAŁY