Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility EMERYTOWANI PRACOWNICY NA TRADYCYJNYM SPOTKANIU NOWOROCZNYM | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

EMERYTOWANI PRACOWNICY NA TRADYCYJNYM SPOTKANIU NOWOROCZNYM

W sobotę, 12.01 br. w Zespole Szkół Przyrodniczych odbyło się, zorganizowane  przez Dział osobowy i spraw socjalnych, spotkanie noworoczne emerytowanych pracowników i rencistów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z Władzami Uczelni. W spotkaniu uczestniczyło około 250 byłych pracowników Uniwersytetu.

Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwsza część oficjalna odbyła się w auli. Rektor UPP prof. dr hab. Jan Pikul przedstawiając dokonania minionego roku wskazał sukcesy i osiągnięcia pracowników oraz zaprezentował kierunki rozwoju Uniwersytetu. Po złożeniu życzeń noworocznych, JM Rektor poprosił pana Pawła Antkowiaka o wspólne odśpiewanie kolęd „Wśród nocnej ciszy” oraz „Dzisiaj w Betlejem”.

 

Następnie słowo zabrali przedstawiciele związków zawodowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: dr hab. Mieczysław Grzelak przedstawiciel Prezydium Rady Zakładowej ZNP i dr inż. Marian Pietrzak – Przewodnicząc Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz prof. Tomasz Maciejewski – Prezes Koła Seniora. Po zakończeniu części oficjalnej JM Rektor zaprosił wszystkich zgromadzonych na poczęstunek.

 

Takie wydarzenia świadczą o słuszności stworzonej przed laty tradycji wspólnego spotykania się z pracownikami, którzy są częścią historii Uczelni. To wyraz ponadczasowych więzi i okazja do wspomnień i podziękowań.  

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY