Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Europejski sukces Pracowni Ekotechnologii UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Europejski sukces Pracowni Ekotechnologii UPP

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Pracownia Ekotechnologii w Instytucie Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu została zaliczona do europejskiej czołówki laboratoriów.

W ubiegłym roku Pracownia przystąpiła do europejskiego testu jakości badań wydajności biogazowych „Proficiency Test Biogas 2017” prowadzonego przez niemieckie instytucje: KTBL oraz VDLUFA. Wśród uczestników, którzy poddali się testom znalazły się prestiżowe instytucje naukowe oraz znane firmy z branży biogazowej.  Test wykazał, że badania parametrów substratów przeznaczonych do fermentacji oraz wyniki produkcji biogazu i jego składu prowadzone w Pracowni Ekotechnologii mieszczą się w gronie najlepszych laboratoriów europejskich.

 

Pracownia Ekotechnologii działająca w ramach Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu to największe w kraju laboratorium biogazowe. Mamy w nim blisko 250 różnego rodzaju biofermentorów – mówi dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw., kierownik Pracowni.

 

Test polegał na przesłaniu przez laboratorium KTBL do uczestników próbek różnych substratów. Laboratoria musiały przeprowadzić analizę parametrów fizykochemicznych tychże substratów (sucha masa, sucha masa organiczna, popiół), a następnie przebadać je w procesie fermentacji pod względem wydajności biogazowej i składu biogazu (zwłaszcza zawartości metanu). Po skończonych badaniach należało przesłać uzyskane wyniki w zakodowanej kopercie do KTBL. W ten sposób niemożliwe było dokonanie zbyt wczesnej identyfikacji laboratoriów przesyłających wyniki.

 

Raport końcowy z testu wykazał, że badania parametrów substratów przeznaczonych do fermentacji oraz wyniki produkcji biogazu i jego składu prowadzone w Pracowni Ekotechnologii mieszczą się w gronie najlepszych laboratoriów europejskich. – Jest to bardzo ważne dla badań biogazowych prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Należy bowiem podkreślić, że o ile tematyka biogazu staje się w Polsce w ostatnich latach coraz bardziej popularna, o tyle znaczna liczba badań realizowana jest w sposób niedbały, czasem wręcz nierzetelny – co skutkuje oderwanymi od rzeczywistości wynikami – podkreśla dr hab. inż. Jacek Dach.

 

Warto zauważyć, że z uwagi na to, że w Europie najstarszym i dominującym rynkiem biogazowym są Niemcy, Pracownia Ekotechnologii w badaniach biogazowych posługuje się również metodyką niemiecką (DIN 38414/S8 oraz VDI 4630), z niewielkimi modyfikacjami poprawiającymi dokładność pomiarów. – Ułatwieniem dla stosowania takich standardów są również bardzo bliskie kontakty pracowników Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z czołowymi jednostkami naukowymi w branży biogazu w Niemczech – podkreśla dr hab. inż. Jacek Dach, jedyny Polak w radzie naukowej DBFZ w Lipsku. Warto dodać, że DBFZ to instytucja, która z ramienia federalnego ministerstwa rolnictwa w Berlinie nadzoruje cały niemiecki rynek biogazowy oraz prowadzi zaawansowane badania nad rozwojem nowych technologii, a także substratów i ich przetwarzania w celu zwiększenia efektywności fermentacji.

 

– Szczególne zasługi w przeprowadzeniu testu należą się dr. Andrzejowi Lewickiemu z Pracowni Ekotechnologii, który był personalnie odpowiedzialny za realizację poszczególnych etapów analiz oraz podsumowanie wyników – dodaje kierownik Pracowni.

 

Źródło: materiały Pracowni Ekotechnologii UPP

 

ZałącznikRozmiar
Image icon Certyfikat.jpg305.71 KB

WYDZIAŁY