Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Finałowa Gala międzyuczelnianego konkursu na zagospodarowanie zbiornika retencyjnego w Szałe | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Finałowa Gala międzyuczelnianego konkursu na zagospodarowanie zbiornika retencyjnego w Szałe

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W odrestaurowanym pałacu z początku XX wieku, w Tłokini Kościelnej, koło Kalisza, przed kilkoma dniami, 26 października, odbyła się niecodzienna gala – finał  studenckiego konkursu, ogłoszonego na początku ubiegłego roku, pn. „ Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe”. Inicjatorem konkursu była marszałek Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Konkurs był adresowany dla studentów Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W skład Kapituły oceniającej projekty studentów złożonych w ramach konkursu weszli przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek, na terenie której znajduje się wspomniany zbiornik, oraz Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego.

 

Celem organizatorów konkursu w zakresie opracowania koncepcji rekultywacji zbiornika „Szałe” była poprawa jakości wody w zalewie, a w zakresie zagospodarowania przestrzennego tego zbiornika było zwiększenie atrakcyjności okolicy, stworzenie bazy pozwalającej na aktywny wypoczynek dla stutysięcznego miasta Kalisza i okolic wraz z zainteresowaniem  potencjalnych  inwestorów.

 

Konkurs ogłoszono w dwóch kategoriach: kategoria I pt. Rekultywacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe, oraz kategoria II pt. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego zbiornika i jego okolic.

 

Ogółem na konkurs wpłynęło  12 prac, po 6 w obydwu kategoriach. Pięć od studentów Politechniki  i siedem koncepcji opracowanych przez autorów – studentów  naszej Uczelni.

 

W kategorii I zdecydowany sukces odniosły prace studentów Uniwersytetu Przyrodniczego. Wg rankingu przyznanych punktów przez Kapitułę najwyżej oceniono autorów Patryka Antoszewskiego i Agnieszkę Lewandowską z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu za dokonanie diagnozy stanu zbiornika wraz ze szczegółową ich charakterystyką i kosztorysem uwzględniającym montaż proponowanych rozwiązań i koszty eksploatacyjne ze wskazaniem potencjalnej ekologicznej skuteczności propozycji. I nagroda  wysokości 12 tys. zł.

 

II miejsce (9 tys. zł). W tej kategorii nagrodę zdobyły także studentki – Paulina Kowalska i Róża Kaźmierczak (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu) za dokonanie oceny jakości wód zbiornika i jego dopływów z uwzględnieniem atrakcyjności turystycznej.

 

Jury konkursu przyznało dwa III miejsca (po 3 tys. zł) studentom:  Marioli Konowalczyk i Patrycji Dreczce (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu) za ocenę stanu zbiornika z uwzględnieniem pełnionych przez niego zróżnicowanych funkcji ekologicznych i gospodarczych oraz Agacie  Jasiak i Stanisławowi  Zaborowskiemu (Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej),  za zaproponowanie zróżnicowanych metod rekultywacji zbiornika z uwzględnieniem efektu ekologicznego.  

 

Opiekunem laureatów z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu był dr Dariusz Świerk,  a z Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej – mgr inż. Joanna Chmist.

 

W kategorii II dot. koncepcji zagospodarowania przestrzennego zbiornika retencyjnego i jego okolic  trzy pierwsze miejsca zajęli autorzy – studenci Politechniki Poznańskiej z Wydziału Architektury: Łukasz Gąska, Olga Spychała i Patrycja Hałaś.

 

Z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pracami Kapituły Konkursu koordynowała dr hab. inż. Agnieszka Ławniczak-Malińska, prof. nadzw. z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska (Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej), przy dużym osobistym zaangażowaniu w pracach konkursu prof. dra hab. Krzysztofa Szoszkiewicza, prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Z zapowiedzi wygłoszonych podczas uroczystego wręczenia nagród przez strony zainteresowane przestrzennym i ekologicznym zagospodarowaniem zbiornika retencyjnego i przyległych do niego terenów w miejscowości Szałe  wynika, że zaproponowane przez studentów konkursowe koncepcje będą wykorzystane w trakcie planowanych działań realizacji inwestycji. Ich wartość merytoryczna została wysoko oceniona przez organizatorów konkursu, za co nagrodzonym studentom należą się słowa uznania.

 

Tekst: rzecznik prasowy UPP

Foto: Katarzyna Pakrzywa i Krzysztof Szoszkiewicz

WYDZIAŁY