Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility DOSTAWY GAZÓW TECHNICZNYCH 2018 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DOSTAWY GAZÓW TECHNICZNYCH 2018

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W związku z planowanym przetargiem na sukcesywną dostawę gazów technicznych dla jednostek organizacyjnych Uczelni uprzejmie proszę o przesłanie do Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia w terminie do dnia 11 grudnia 2017 r. informacji o planowanych w roku 2018  zakupach gazów.

  1. Formularz zapotrzebowania znajduje się na stronie internetowej Uczelni (Repozytorium Dokumentów/Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia/ FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA NA GAZY 2018)
  2. Wypełniony formularz winien zawierać:
  • nazwę jednostki lub projektu badawczego,
  • ilości butli poszczególnych gazów,
  • miejsce odbioru gazów (dokładna lokalizacja dla bezpośredniego Dostawcy),
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za odbiór gazów.
    W przypadku, gdy jednostka przewiduje zakup gazów lub mieszanek nie uwzględnionych na liście, należy podać w kolejnych pozycjach ich nazwę, skład, stopień czystości oraz inne istotne parametry.
  1. Sporządzone zapotrzebowania (wyłącznie w formie arkusza programu Excel) winny zostać przesłane do Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia do dnia 11 grudnia 2017 r. na adres antoni.nowacki@up.poznan.pl. W tytule wiadomości proszę podać pełna nazwę Katedry/jednostki organizacyjnej z dopiskiem „GAZY”.

 

Bliższych informacji udziela:

Antoni Nowacki          tel. 61 57

                                   Kom. 668 634 501

WYDZIAŁY