Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility GRATULACJE | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

GRATULACJE

lek. wet. Maciej Gogulski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej, ponownie wybrany na stanowisko Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Z radością informuję, że Pan lek. wet. Maciej Gogulski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej, w dniu 21.04.2017 r. został ponownie wybrany na stanowisko Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, na kadencję 2017-2021.

W imieniu społeczności akademickiej naszego Wydziału składam serdeczne gratulacje i życzenia wielu dalszych sukcesów.

Piotr Ślósarz
Dziekan WMWZ

WYDZIAŁY