Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility III Międzynarodowe Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

III Międzynarodowe Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W dniach 26-28 czerwca 2019 na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się III Międzynarodowe Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej oraz IV krajowa Konferencja AGROLOGISTYKA. Wydarzenie to organizowane jest co dwa lata przez Katedrę Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Spotkania naukowe odbywają w ramach istniejącego od 2012 r. Projektu Forum Agrologistyki (Agri-food Logistics Forum), który jest efektem wieloletniej współpracy zespołu naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z praktyką gospodarczą i naukowcami z innych krajów.

 

Tegoroczne spotkanie wyraźnie uwidoczniło praktyczną stronę projektu tj. działanie platformy wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki, a przede wszystkim zbliżenie tych środowisk w celu wypracowania wspólnego modelu transferu wiedzy i doświadczeń na forum krajowym oraz międzynarodowym. W wydarzeniu uczestniczyło ponad pięćdziesięciu gości, w tym, poza specjalistami z kraju - naukowcy z Kanady, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Litwy oraz Kenii. 

 

W ramach tegorocznego spotkania, które zrealizowano pod hasłem: "Towards the Sustainability of Logistics in the Agri-Food Supply Chains" („W kierunku zrównoważonego rozwoju logistyki w łańcuchach dostaw rolno-spożywczych”) odbyły się dwie stacjonarne sesje plenarne, cztery sesje tematyczne oraz sesja wyjazdowa, w ramach której uczestnicy Forum mieli możliwość prześledzenia drogi mleka z gospodarstwa do mleczarni, a stamtąd do finalnego konsumenta.

 

W sesji plenarnej gośćmi honorowymi byli prof. Michael Bourlakis z Wielkiej Brytanii, ekspert z zakresu logistyki oraz funkcjonowania łańcucha dostaw żywności, dr Marcel Adenauer analityk przy OECD, członek zespołu odpowiedzialnego w powstawanie rocznika OECD-FAO Agricultural Outlook report, specjalista rynku zbóż oraz dr Noureddin Driouech z Śródziemnomorskiego Instytutu Agronomicznego w Bari, reprezentujący CIHEAM (śródziemnomorską organizację międzyrządową poświęconą zrównoważonemu rozwojowi rolnictwa i rybołówstwa, bezpieczeństwu żywności i żywienia oraz obszarów wiejskich i przybrzeżnych).  Ponadto wystąpili prelegenci z firm, z którymi w ramach Forum nawiązano współpracę tj. p. Aleksander Niemczyk z GS1 oraz p. Jakub Olipra z Credit Agricole Bank Polska.

 

Sesja wyjazdowa odbyła się w Kuklinowie, w siedzibie przedsiębiorstwa Agrointegracja sp. z o.o., gdzie swoimi doświadczeniami na temat integrowania podmiotów w łańcuchów dostaw żywności podzielili się gospodarz – p. Wojciech Styburski oraz goście z Litwy – prof. Jan Żukowskis i dyrektor jednej z wiodących litewskich mleczarni „Pieno gėlė“ („Kwiat mleka”) z Plungė na Litwie - Jonas Kuzminskas. Uczestnicy wizytowali także wyróżniające się gospodarstwo specjalizujące się w produkcji mleka, prowadzone przez p. Tomasza Naglaka w miejscowości Bułaków. Następnie goście forum udali się do Mleczarni w Gostyniu. Na miejscu, korzystając z przychylności Włądz oraz fachowej pomocy Pracowników OSM,  poznali  szczegółowo proces przetwórstwa mleka oraz degustowali produkty finalne.

 

Trzeciego dnia konferencji, dla gości zagranicznych zorganizowano wycieczkę do Pałacu w Rogalinie.

 

Zamykając III Międzynarodowe Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej, organizatorzy zachęcili uczestników do dalszej owocnej współpracy oraz zaprosili na kolejne spotkanie w 2021 r.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego – prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska

 

Więcej informacji o konferencji oraz zdjęcia z wydarzenia na: http://www1.up.poznan.pl/agrifoodlogistics/o-konferencji/galeria-zdjec/

WYDZIAŁY