Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility INAUGURACJA SZKOŁY DOKTOSKIEJ UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

INAUGURACJA SZKOŁY DOKTOSKIEJ UPP

14 października 2019 roku odbyła się inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uroczystość miała miejsce w Kolegium Rungego w obecności JM Rektora, Prorektorów, Dziekanów, Dyrektora Szkoły Doktorskiej, promotorów oraz doktorantów.

 

Szkoła doktorska to nowość w polskim systemie akademickim, wprowadzona na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca ubiegłego roku. Dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono od października 2019 r. kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich. Szkołę doktorską będzie prowadziła cała uczelnia, a nie – tak jak dotychczas w przypadku studiów doktoranckich – uprawniona jednostka uczelni.

 

Podczas inauguracji JM Rektor prof. dr hab. Jan Pikul zaznaczył, że Szkoła Doktorska zajmuje ważne miejsce w wewnętrznej strukturze Uczelni i ma nadzieję, że stanie się jej wizytówką. Będzie to możliwe dzięki realizacji programu Szkoły, który opiera się na dobrze opracowanym indywidualnym planie badawczym każdego doktoranta uzupełnionym przedmiotami, które w praktyczny sposób przygotowują go do pracy badawczej i dydaktycznej. Szkoła Doktorska będzie miejscem wymiany doświadczeń między kadrą Uczelni a doktorantami, będzie stwarzać warunki do opracowania i realizacji interdyscyplinarnych projektów oraz wspierać rozwój współpracy badawczej z ośrodkami polskimi i zagranicznymi. Głos zabrał także Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr. hab. Janusz Olejnik, który witając nowych doktorantów życzył im satysfakcji w realizowaniu swoich pasji naukowych i podkreślił, że mogą zawsze liczyć na wsparcie i pomoc Uczelni.

 

W trakcie uroczystości doktoranci złożyli uroczyste ślubowanie oraz odebrali listy gratulacyjne z rąk JM Rektora i Dyrektora Szkoły Doktorskiej. W roku akademickim 2019/2020 kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rozpoczyna 18 doktorantów, w tym trzech cudzoziemców, w 7 dyscyplinach naukowych.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY