Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility InCites i Web of Science - październikowe szkolenia online | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

InCites i Web of Science - październikowe szkolenia online

Poznaj odpowiedzi na szkoleniach firmy Clarivate Analytics!
Bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone są w Internecie na platformie WebEx

  • InCites Benchmark & Analytics - wprowadzenie do bazy
  • Dyscypliny i dziedziny naukowe jak określić, która jest nasza
  • Emerging Source Citation Index - jak wzbogacił się nasz dorobek naukowy
  • EndNote online - jak gromadzić i wykorzystywać bibliografię załącznikową

Terminy szkoleń i linki do rejestracji

WYDZIAŁY