Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Informacja Inspektoratu BHP UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Informacja Inspektoratu BHP UPP

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Kobiety w ciąży mogą pracować dłużej przy ekranie komputera. Prace przy obsłudze monitorów ekranowych trwające dłużej niż przez 50 minut... 

Kobiety w ciąży mogą pracować dłużej przy ekranie komputera.

Dotychczas maksymalny czas pracy na stanowisku z monitorem ekranowym wynosił cztery godziny. Od 01 maja 2017 r został on wydłużony do ośmiu godzin. Dłuższy czas pracy kobiet w ciąży przy ekranie komputera wynika ze zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 796  w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. 

 

Prace przy obsłudze monitorów ekranowych trwające dłużej niż przez 50 minut w ciągu każdej godziny (czyli w każdej godzinie kobieta w ciąży musi mieć 10 minut bez monitora),
 a także przekraczające 8 godzin łącznego czasu pracy w ciągu doby. Nie musi być 10 minut przerwy w pracy, wystarczy, że będzie to 10 minut przerwy bez komputera – czyli w czasie tej przerwy można wykonywać inne obowiązki.

 

Uwaga ! 

Kierownicy Katedr/Instytutów/Jednostek/Zakładów, w których znajdują się laboratoria chemiczne lub biologiczne. 

Proszę o zapoznanie się z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 796 szczególnie w pkt IV, VI, VII. 

Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim Art.185 par.1 Kodeks Pracy. 

WYDZIAŁY