Informacja o wyborach nowych władz w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na kadencję 2019-2022

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu informuje, że Zgromadzenie Członków Oddziału PAN w dniu 12 grudnia 2018 r. wybrało władze Oddziału na nową kadencję 2019-2022.

Prezesem został wybrany prof. dr hab. Marek Świtoński (UP), członek korespondent PAN, a wiceprezesem prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski (UAM), członek rzeczywisty PAN.

Do Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu zostali wybrani:

1. Prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka (PP) – członek korespondent PAN

2. Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński (UAM)– członek rzeczywisty PAN

4. Prof. dr hab. Jacek Oleksyn (ID PAN)– członek korespondent PAN

5. Prof. dr hab. Roman Słowiński (PP)– członek rzeczywisty PAN, który także został wybrany w Warszawie (06.12.2018 r.) na  Wiceprezesa PAN na kadencję 2019-2022.

 

Oddział PAN w Poznaniu liczy 34 członków korporacji (na 320 w całym kraju) oraz skupia sześć instytutów badawczych i kilkanaście innych placówek naukowych, z Biblioteką Kórnicką włącznie, które zatrudniają przeszło 1300 pracowników, w tym 140 z tytułem profesora. Do znanych inicjatyw Oddziału należą coroczne obchody Światowego Tygodnia Mózgu w Poznaniu, udział w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki oraz sesje z cyklu Dwugłos Nauki.