Informacja w sprawie usługi mycia okien dla jednostek organizacyjnych Uczelni

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na usługę mycia okien dla jednostek organizacyjnych Uczelni w budynkach Biocentrum, Hala sportowa, Biblioteka wykonawcą została firma - DJD Maciej Graczyk, ul. Dojazd 5 lok. 32, 87-100 Toruń

  1. Prace mycia okien rozpoczną się 15.07.2019 r. i przewidziane są na okres dwóch miesięcy.
  2. Poświadczenie usługi mycia okien dokonuje użytkownik pomieszczenia zgodnie z załączonym Protokołem zdawczo-odbiorczym.
  3. Osoba koordynująca w zakresie ustalenia terminów i godzin pracy oraz reklamacji :
    p. Mirosław Kajko: e-mail: mirosław.kajko@up.poznan.pl  tel. 61 848-7059 
    p. Waldemar Stawiarski : waldemar.stawiarski@up.poznan.pl  tel. 61 848-6756

z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus