Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Informacja w sprawie usługi mycia okien dla jednostek organizacyjnych Uczelni | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Informacja w sprawie usługi mycia okien dla jednostek organizacyjnych Uczelni

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na usługę mycia okien dla jednostek organizacyjnych Uczelni w budynkach:
 - Kolegium Maximum - część wysoka

 - Kolegium Maximum - część niska

 - Kolegium Rungego

 - Budynek Brygady Ogrodniczej

 - Collegium Gawęckiego

 - Budynek Katedry Fizjologii Roślin

 - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

 - Budynek Katedry Gleboznawstwa i Mikrobiologii

 - Instytut Inżynierii Biosystemów

 - Instytut Inżynierii Biosystemów  - hala maszyn

 - Instytut Inżynierii Biosystemów  - Zakład energetyki

 - WTD - budynek główny

 - Hala WTD

 - Pilotowa Stacja Biotechnologii

 - Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 - Zwierzętarnia  -   WNoŻ i Ż

 - Młyn   -   WNoŻ i Ż

 - Biochemia i Biotechnologia

 - Collegium Cieszkowskich - stare

 - Collegium Cieszkowskich - nowe

 - Budynek Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii

 - Dworek + Łącznik

 - Katedra Chemii

 - w budynku DS. Przylesie  Pracownia Produktów Regionalnych

 - Kolegium Zembala

 - Kolegium Zembala - nowe

 - Budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 - Budynek blok G - ul. Dożynkowa 9 (część użytkowana)

 - Budynek Biurowy - ul. Zgorzelecka 4

 - Budynek Katedry Żywienia Roślin

 - Budynek Sortowni

 - Pałac - ul. Zgorzelecka 4

 - Budynek Katedry Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców

 

 

 

wykonawcą została firma : KRISTALLGLASS Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 12/21,
                                                                                                                 03-713 Warszawa

 

 

  1. Prace mycia okien rozpoczną się od 19.08.2019 r. i przewidziane są do 30.09. br.
  2. Poświadczenia wykonania usługi w protokole zdawczo-odbiorczym dokonuje użytkownik pomieszczenia.
  3. Osoba koordynująca w zakresie ustalenia terminów i godzin pracy oraz reklamacji :

 

 

z poważaniem

z-ca kierownika AAG

Piotr Anioła

 

WYDZIAŁY