Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility INICJATYWA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU KU STUDENTOM I DOKTORANTOM Z AFRYKI | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

INICJATYWA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU KU STUDENTOM I DOKTORANTOM Z AFRYKI

W Polsce studiuje niemalże 60 tys. studentów zagranicznych ze 157 krajów. W Poznaniu w ciągu kilku lat liczba studentów zagranicznych wzrosła o 60% i obecnie wynosi ok. 5 tys., wśród nich na razie nieliczną (ok.200 studentów), ale istotną rolę pełnią studenci z Afryki. Dzięki nim Poznań i poznańskie uczelnie stają się bardziej otwarte i wielokulturowe. A każdy z afrykańskich studentów, jako często przyszły przedstawiciel elit w swoim kraju, jest potencjalnym ambasadorem Uczelni i Poznania.

Z inicjatywy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 16 maja 2019 r. w Kolegium Rungego odbyło się spotkanie „Uczelnie Wyższe i Miasto Poznań ku studentom i doktorantom z Afryki”. Celem organizowanego wydarzenia było zainicjowanie współpracy na rzecz lepszego zintegrowania studentów i doktorantów z Afryki z Poznaniem. Studentów z tego kontynentu postrzegamy jako bardzo perspektywiczną grupę dla środowiska akademickiego, jak i naszego regionu. – mówił podczas spotkania prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Są to często bardzo dobrzy studenci, których zaangażowanie pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu prowadzonych studiów anglojęzycznych. Prowadzone przez studentów z Afryki prace dyplomowe umożliwiają podjęcie ciekawych badań o znaczeniu międzynarodowym. Pozyskiwane przez nich granty i stypendia pozwalają na lokację tych środków w Poznaniu.

 

Wśród gości była Pani wiceprezydenta Poznania Katarzyna Kierzek-Koperska, która wyraziła przychylność władz miasta do tego typu inicjatyw. Następnie o możliwościach i ograniczeniach w internacjonalizacji studiów oraz kształceniu doktorantów w Poznaniu mówił prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu im. A.Mickiewicza. Głos w dyskusji zabrali również prorektorzy poznańskich uczelni, przedstawiając jak na poszczególnych uniwersytetach wygląda integracja studentów z Afryki ze środowiskiem pozaakademicki: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, prorektor ds. edukacji ustawicznej Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. Elżbieta Gołata, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Jan Celichowski, prorektor ds. nauki Akademii Wychowania Fizycznego, a z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr hab. Katarzyna Ziemnicka, dyrektor Centrum nauczania w języku angielskim. Podczas sesji nie zbrakło również przedstawicieli świata biznesu, których reprezentowała Małgorzata Animucka, prezes zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Z Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w spotkaniu brał udział Michał Kolasiński.

 

Podjęta inicjatywa ma zmierzać do nawiązania współpracy między uczelniami i instytucjami samorządowymi w celu integracji działań realizowanych dotychczas w rozproszeniu. Ma stworzyć sieci przepływu informacji, aby efektywniej włączać studentów w organizowane wydarzenia. Chcemy efektywniej wykorzystać pobyt młodych ludzi w naszym mieście poprzez zwiększenie ich wkładu w rozmaite wydarzenia na szczeblu uczelni wyższych, miasta Poznania oraz życia gospodarczego. – mówił inicjator przedsięwzięcia prof. dr hab. Jean Diatta, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ds. Studentów z Afryki.- Współpraca podniesie atrakcyjność studiowania w naszym mieście i pozwoli skuteczniej zapobiegać jak i rozwiązywać pojawiające się problemy.

 

Iwona Cieślk
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY