Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Inwentaryzacja roczna środków materialnych na dzień 31 grudnia 2016 r. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Inwentaryzacja roczna środków materialnych na dzień 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 26 ust. 3 poz. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) we wszystkich jednostkach (komórkach) organizacyjnych Uczelni przeprowadzona zostanie inwentaryzacja materiałów według stanu na 31 grudnia 2016 r.

Spisem z natury objęte zostaną następujące składniki majątkowe:

  1. materiały ewidencjonowane (podręczne magazynki w instytutach i katedrach),
  2. materiały w magazynach: Zakładu Graficznego, Magazynie Centralnym, Artykułów Biurowych, Chemikaliów,
  3. inwentarz żywy (zwierzęta doświadczalne),
  4. wyroby gotowe,
  5. roboty w toku,
  6. inwestycje rozpoczęte,
  7. paliwo.

Składy zespołów spisowych ustalą kierownicy poszczególnych jednostek (komórek) organizacyjnych.
W dniach od 19-go do 23-go grudnia br. w godzinach od 800 do 1400 przewodniczący zespołów spisowych pobiorą arkusze spisowe oraz towarzyszące druki inwentaryzacyjne w dziale Inwentaryzacji przy ul. Dożynkowej 9 bl. G, pokój 5.
Zespoły spisowe rozpoczną spis z natury 28.12. 2016 r. a zakończą 09.01. 2017 r.
Po zakończeniu inwentury przewodniczący zespołów spisowych (arkusze po dokonaniu spisu winny być wycenione, podliczone, stany ewidencyjne materiałów objętych spisem – uzgodnione z działem Ewidencji Środków Materialnych, potwierdzone podpisem pracownika tego działu na protokole zakończenia inwentaryzacji), przewodniczący zespołów spisowych złożą komplet dokumentów w dziale Inwentaryzacji do dnia 12 stycznia 2017 r.
Z uwagi na wprowadzanie inwentur materiałów ewidencjonowanych do zintegrowanego systemu zarządzania Uczelnią proszę o nie przekraczanie podanych wyżej terminów.
Otrzymują:

  • jednostki i komórki
  • organizacyjne Uczelni

Renata Wawrzyniak
Dział Inwentaryzacji

WYDZIAŁY