Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility IV Akademia Sokowa „Soki owocowe i warzywne – jakość technologia i ich wartość odżywcza”, | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

IV Akademia Sokowa „Soki owocowe i warzywne – jakość technologia i ich wartość odżywcza”,

W dniu 28 listopada br. odbyła się konferencja zorganizowana przez Zakład Technologii Owoców i Warzyw Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego – Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy współpracy Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków. Uczestników konferencji przywitała Pani Dziekan WNoŻIŻ dr hab. Bożena Danyluk oraz w imieniu organizatorów dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak  i sekretarz KUPS Barbara Groele.

Wykłady zaprezentowali prelegenci z kilku jednostek naukowych: prof. dr hab. Witold Płocharski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, dr hab. Jarosław Markowski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, prof. dr hab. Jan Oszmiański z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. dr hab. Janusz Czapski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,  dr Małgorzata Kujawska z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dr hab. Anna Olejnik z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr hab. Joanna Bajerska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Pani Barbara Groele z KUPS.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu jednostek naukowych, m.in.:  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,  Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Akademii Morskiej w Gdyni, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Opolskiej, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Grono jednostek uczestniczących w konferencji wsparli także przedstawiciele firm produkcyjno-handlowych, m.in. Vin-Kon, Eco Fruits, Biurkom Flampol, FHU Biogrim, Sante, Apple Valley, Marwit sp. z o.o., Tymbark, Tłocznia Soków Owocowych TEso, Pro-organic sp.z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjne Rembowscy, Martin Bauer Polska sp. z o.o, TPH Fructopol sp. z o.o., Hortex sp. z o.o.    

Tematyka konferencji dotyczyła warzyw, owoców i soków z różnych punktów widzenia, w aspekcie żywieniowym, prozdrowotnym, prawnym i technologicznym. Przedstawiono wyniki badań komórkowych i klinicznych świadczących o bioaktywnym i prozdrowotnym  oddziaływaniu surowców i produktów owocowo-warzywnych. Przybliżono zagadnienia legislacyjne i wymagania jakościowe soków owocowych oraz zalecenia żywieniowe na tle nowej piramidy żywieniowe.

 

dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak

WYDZIAŁY