Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility IX konkurs w ramach Programu LIDER | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

IX konkurs w ramach Programu LIDER

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Informuję, że Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił konkurs w ramach Programu LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach NCBiR pod adresem:

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja/

 

Nabór wniosków prowadzony jest do 15 marca 2018r. za pośrednictwem systemu informatycznego:   https://lsi.ncbr.gov.pl

 

 

W celu  uzyskania podpisu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Kwestora na dokumentach wymaganych do wniosku, w  Dziale Nauki należy złożyć:

-  poprawnie wypełnione oświadczenia – po dwa egzemplarze każdego z nich

-  kosztorys projektu –  jeden egzemplarz

 

Uprzejmie proszę o uzyskanie  akceptacji i podpisu Kierowania Katedry/Dyrektora Instytutu na jednym komplecie w/w dokumentów. Ostatecznym terminem składania dokumentów jest 5 marca 2018 r.

 

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o konsultowanie wniosków i terminowe przekazywanie dokumentów.

 

 

 

                                                                                  Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

                                                                                     prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

 

 

 

Koszty ogólne dla UP należy naliczyć w wysokości 25% od pozycji określonych w regulaminie konkursu:

 

O = (Op + W + A + G) x max 25%

 

Według Regulaminu Konkursu koszty ogólne rozliczone ryczałtem traktowane są jako wydatki poniesione.

ZałącznikRozmiar
PDF icon Informacja o konkursie LIDER IX.pdf202.39 KB

WYDZIAŁY