Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility IX posiedzenie Senatu – 31 maja 2017 r. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

IX posiedzenie Senatu – 31 maja 2017 r.

Dziewiąte posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu było ostatnim  takim posiedzeniem, podczas którego  w części obrad dot.  sprawozdania rektora  z działalności uniwersytetu  w roku 2016  za stołem prezydialnym usiadło obok siebie dwóch rektorów:  prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak oraz prof. dr hab. Jan Pikul.

Roczne sprawozdanie obejmowało 8 miesięcy kierowania uczelnią przez prof. Grzegorza Skrzypczaka i ostatnie cztery, od 1 września 2016 roku,  przez JM Rektora Jana Pikula

Tradycyjnie już  - w tym punkcie - obradom Senatu  przewodniczy  senator-senior. Pod nieobecność p. prof. Małgorzaty Mańki obowiązki te przejął  prof. dr hab. Wiesław Koziara, jako  że po sprawozdaniu rektora z rocznej działalności, wysłuchaniu opinii senackich komisji oraz zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność” i po  dyskusji,  członkowie Senatu podjęli 7  uchwał  (w tym dwie tajne) jednomyślnie aprobujących ubiegłoroczną  działalność dwóch  kierownictw Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zanim odbyła się ta część obrad Senatu, na początku JM Rektor wręczył dr hab. Bogusławie Waliszewskiej z Instytutu Chemicznej Technologii Drewna (WTD) powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego (na zdjęciu).

Równie  ważnym punktem  IX posiedzenia Senatu było uchwalenie planu rzeczowo-finansowego UPP wraz z zakładami doświadczalnymi oraz Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu na rok 2017.

Senat podjął również dwie  uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia na rok akademicki 2018/2019 - 1) na studia  pierwszego stopnia oraz  na jednolite studia magisterskie, 2) na studia drugiego stopnia.

Ponadto Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzenia przy Technikum na Golęcinie szkoły policealnej ze specjalnościami: technik weterynarii i technik odnawialnych źródeł energii.

Następne, X posiedzenie Senatu UPP zaplanowane jest na 28 czerwca br.

 

Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY